O firmě

Zemědělství jako životní filosofie, biotechnologie a nové biologické cesty pomáhající intensifikaci prvovýroby bylo a je dodnes pro zakladatele firmy Bioprim, s.r.o. středem prvořadého zájmu. V průběhu řady let, kdy řídil zemědělský provoz, sám mnohé biotechnologie či nové přípravky využíval, vyzkoušel a zdokonaloval.

„Změnit stereotypy myšlení a rozšiřovat způsoby, jak lépe využívat přírodních metod a přípravků v praktických výrobních procesech.“

Distribuce nejúčinějších přípravků vyráběných z mořských řas, široce užívaných především v živočišné, rostlinné a lesnické výrobě (Bio-algeen,Biopolym). Tyto přípravky zahrnují celou škálu oblastí lidské činnosti.

Dále firma dodává speciální premixy pro použití při výrobě krmných směsí pro všechny kategorie zvířat zajišťující podmínky povinného snižování emisí NH3.

Na východních trzích zajišťuje projekčně-investiční poradenský servis, přenosy embryí u přežvýkavců a dodávky speciálně upravených inseminačních dávek.